بارگیری

Lynda - Blender Interior Environments for Games

دسته بندی: Unity 3D + Animation
توسط: Alan Thorn
4 ساعت و 37 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn the best workflow for building clean, optimized, and reusable environments for games engines such as Unity in this Blender tutorial.

Lynda - Unity 5.4 New Features

دسته بندی: Unity 3D + Animation
توسط: Craig Barr
1 ساعت و 11 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Find out what's new in Unity 5.4, the latest version of the powerful game development platform, in these Unity tutorials.

Lynda - Careers in the Game Industry

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Christian Bradley
1 ساعت و 19 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Turn your love of video games into a career. Learn about software, skills, and gaming jobs available in the modern video game industry.

Lynda - Unity 5 UI

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Jesse Freeman
1 ساعت و 53 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی استفاده، صفحه‌بندی و شخصی‌سازی مؤلفه‌های جدید رابط کاربری Unity 5 برای ساخت صفحاتی برای بازی‌ها.

Lynda - Creating a Game Environment in Blender and Unity

دسته بندی: Blender 3D + Animation
توسط: Darrin Lile
3 ساعت و 13 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی مدل‌سازی و بافت دهی یک صحنه بازی (مانند یک صحنه شهری پر از جزییات) در Blender، ابزار مدل‌سازی سه‌بعدی رایگان که در میان پویانماها و طراحان بازی مشهور است.

Lynda - Unity 5 2D Pathfinding

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Jesse Freeman
31 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی حرکت دادن کاراکترها از نقطه الف به نقطه ب را با این دوره آموزشی آشنایی با مسیریابی در Unity 5

Lynda - Unity 5 2D Optimizing Graphics

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Jesse Freeman
28 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی استفاده از ابزارهای Unity 5 برای ارتقای عملکرد گرافیک‌های 2 بعدی شما با بهینه‌سازی دستورات رسم به CPU

Lynda - Unity 5 2D Building a Tile Map Editor

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Jesse Freeman
1 ساعت و 27 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی ارتقای Unity 5 IDE با ابزارهایی مانند این ویرایشگر نقشه کاشی شکل. جسی فریمن به شما نشان خواهد داد چگونه یک کلاس نقشه کاشی، یک انتخاب‌گر کاشی شخصی و یک قلم‌موی کاشی بسازید

Lynda - Unity 5 Build a Real-Time Strategy Game

دسته بندی: Unity Developer
3 ساعت و 46 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی ساخت بازی‌های استراتژی Unity 5. دوره آموزشی Unity سیستم‌های پیچیده بازی‌های RTS را به ویژگی‌های با اجرای ساده تبدیل می‌کند.

Lynda - Unity 5 2D Random Map Generation

دسته بندی: Unity Developer
توسط: Jesse Freeman
1 ساعت و 36 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
نحوه ساخت تصادفی زمین‌های دو بعدی را برای نقش‌آفرینی و بازی‌های استراتژیک آنی و توسط یونیتی 5 یاد بگیرید.