بارگیری

Lynda - CINEMA 4D R17 Essential Training

دسته بندی: CINEMA 4D 3D + Animation
توسط: Craig Whitaker
6 ساعت و 23 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Learn CINEMA 4D R17. From polygonal and spline modeling to lighting, rendering, and shading, this series of CINEMA 4D tutorials will get you up to speed quickly so that you can make great looking 3D graphics and animations with ease.

Lynda - Animating Charts and Graphs in CINEMA 4D

دسته بندی: CINEMA 4D Video
توسط: Alan Demafiles
2 ساعت و 23 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn how to create animated charts and graphs with CINEMA 4D, and use spreadsheet data to drive C4D motion graphics.

Lynda - Houdini Engine for CINEMA 4D and Maya

دسته بندی: CINEMA 4D 3D + Animation
توسط: Scott Pagano
1 ساعت و 12 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Scott Pagano shows how to use Houdini digital assets in CINEMA 4D and Maya with the Houdini Engine plugin.

Lynda - Mograph Techniques Creating a Bouncy Cartoon Logo in CINEMA 4D

دسته بندی: After Effects Video
توسط: EJ Hassenfratz
1 ساعت و 56 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Mograph veteran EJ Hassenfratz shows how to create playful bouncing logo animations using CINEMA 4D and After Effects.

Lynda - Creating Flying Logos with After Effects and CINEMA 4D Lite

دسته بندی: After Effects Video
توسط: Chris Meyer
2 ساعت و 1 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Motion graphics legend Chris Meyer shows members how to create 3D animated, "flying" logos using After Effects and C4D Lite.

Lynda - Mograph Techniques Movie Trailer Titles in CINEMA 4D and After Effects

دسته بندی: After Effects Video
توسط: EJ Hassenfratz
2 ساعت و 25 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn how to create Hollywood-style movie trailer title sequences with CINEMA 4D and After Effects.

Lynda - CINEMA 4D Lite for After Effects Getting Started

دسته بندی: After Effects Video
توسط: Angie Taylor
9 ساعت و 33 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
ساخت دنباله گرافیکی متحرک سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار CINEMA 4D Lite که نسخه اولیه و معرفی آن شامل افتر افکت نیز بود.

Lynda - Realtime Motion Graphics with Unreal Engine 4

دسته بندی: CINEMA 4D Video
توسط: Scott Pagano
4 ساعت و 17 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
روند کاری گرافیک متحرک خود را با استفاده از قدرت پردازش بلادرنگ موتور آنریل 4 سرعت ببخشید. روش گرفتن هندسه ایستا و پویا را از مایا و C4D فرابگیرید و آن را در آنریل رندر کنید.

Lynda - CINEMA 4D Rendering Tips for NUKE

دسته بندی: CINEMA 4D Video
توسط: Craig Whitaker
1 ساعت و 31 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Take a render directly from CINEMA 4D, or any other 3D package, and bump it up a notch with NUKE.

Lynda - Creating Motion Graphics with Sketch and Toon in CINEMA 4D

دسته بندی: After Effects Video
توسط: EJ Hassenfratz
1 ساعت و 36 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Create flat 2D and cartoon-style motion graphics using the Sketch and Toon module in CINEMA 4D.