بارگیری

Lynda - Up and Running with Bitwig Studio

دسته بندی: Bitwig Studio Audio + Music
توسط: Evan Sutton
3 ساعت و 48 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Take your ideas and turn them into epic recordings and live performances—fast—with Bitwig Studio, the next-gen DAW designed specifically for electronic music.