بارگیری

Lynda - Up and Running with Substance Designer

دسته بندی: Substance Designer 3D + Animation
توسط: Joel Bradley
2 ساعت و 59 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
کار با طراح ماده را شروع کنید. ابزار ایجاد بافت بر پایه گره برای ساخت بافت‌ها و ماده‌های باکیفیت و رویه‌ای.

Lynda - Substance Designer Painted Metal

دسته بندی: Substance Designer 3D + Animation
توسط: Joel Bradley
1 ساعت و 5 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
A start-to-finish project that results in a fully procedural "painted metal" material in Substance Designer.