بارگیری

Lynda - Advanced Materials in Maya

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: Andy Beane
2 ساعت و 25 دقیقه
پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
Learn to combine basic materials to create advanced material networks and use mental ray subsurface scattering (SSS) materials in Maya.

Lynda - Animating Cartoon Characters in Maya

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
2 ساعت و 17 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Teaches simple steps to creating exaggerated cartoon animation in Maya, using principles such as squash and stretch, exaggeration, follow-through, and overlapping action.

Lynda - Maya Render Setup System

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
47 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
قابلیت جدید تنظیم بارگذاری در نرم‌افزار مایا تمامی چیزهایی را که شما جهت بار گزاری چندتایی در یک صفحه نیاز دارید را در اختیار شما می‌گذارد. نحوه تنظیمات مربوط به بارگذاری ویرایشگر روشنایی را جهت بارگذاری‌های سریع و پویا یاد بگیرید.

Lynda - Maya Motion Graphics Workflow with MASH

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: Scott Pagano
3 ساعت و 33 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
آموزش چگونگی ترکیب رویه قدرتمند MASH ابزارهای پویانمایی. شامل شده با مایا 2016 Extension 2 درون مایا workflow و ایجاد حرکات گرافیکی دینامیک‌تر.

Lynda - Maya 2016 Extension 2 New Features

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
1 ساعت و 24 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
روش استفاده از ویژگی‌های جدید در مایا ۲۰۱۶ اکستنشن 2 را آموزش ببینید، شامل مرورگر محتوا، شبکه‌های MASH، Quick Rig، ویرایشگر Pose، ویرایشگر نور و دیالوگ رندر ستاپ.

Lynda - Modeling a Cartoon Character in Maya

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
3 ساعت و 6 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn how to use Maya to model a simple cartoon character that can be later rigged and animated in the program of your choice.

Lynda - Maya 2016 New Features

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: Aaron F. Ross
2 ساعت و 28 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Find out what's new and improved in Maya 2016, including new transform, sculpting, and brush tools and the redesigned HyperShade editor.

Lynda - Rigging a Cartoon Character in Maya

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
2 ساعت و 34 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Add squash and stretch to a rig in Maya, using techniques specific to cartoon characters: stretchy joints, IK/FK switching, and facial rigging.

Lynda - Up and Running with Maya LT

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
3 ساعت و 24 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Learn the basics of Maya LT 2016, a 3D modeling and animation tool built especially for game makers.

Lynda - Rigging Mechanical Objects in Maya

دسته بندی: Maya 3D + Animation
توسط: George Maestri
1 ساعت و 27 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn techniques for rigging mechanical objects, machines, and other inanimate objects in Maya.