بارگیری

Lynda - Traditional 2D Animation in Harmony

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Dermot O' Connor
27 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Learn how to draw and animate a walk sequence using Toon Boom Harmony. Animator and cartoonist Dermot O'Connor shows you how to draw lines, create extremes and in-betweens, use a virtual light table, make timing charts, test poses, color the animation, and more.

Lynda - 2D Animation Character & Attitude Walk Cycles

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Dermot O' Connor
57 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Learn 2D animation techniques to express personality, body type, and attitude in a walk cycle, and turn walks into full-on runs.

Lynda - 2D Animation Walk Cycles Basics

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Dermot O' Connor
57 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
یادگیری چگونگی ساخت یک چرخه پیاده‌روی برای پویانمایی 2 بعدی. این دوره آموزشی برای تمامی ‌انیماتور‌ها با هر سطحی و هر نرم‌افزاری مناسب است.

Lynda - Story and Character Development for Animation

دسته بندی: Animation 3D + Animation
15 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
رازهای توسعه شخصیت‌های خوب و ساخت داستان برای پویانمایی خود را یاد بگیرید. (اندرو گوردن) و (نیت استنتون) پروسه داستان را برای ما بازسازی می‌کنند.

Lynda - Foundations of Drawing Cartoon Characters for Animation

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Dermot O' Connor
5 ساعت و 22 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Learn to draw cartoon characters for classical cel animation, digital animation, comic books, or just for fun.

Lynda - Anthony Jones Concept Artist

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Anthony Jones
1 ساعت و 11 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Concept artist and teacher Anthony Jones tells us what he's been working on, where he's finding inspiration, and how he sees the big trends in 3D and virtual reality developing over the next few years.

Lynda - Kim Lee Digital and Physical Production and Design

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Kim Lee
1 ساعت و 21 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
3D animator and maker Kim Lee discusses how he combines digital and physical production methods for maximum flexibility and creativity.

Lynda - Carol Wyatt 2D Background Painting and Color

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Carol Wyatt
15 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
An interview with Carol Wyatt, background painter, color stylist, and color supervisor for animated shows such as <em>Rick and Morty</em> and HBO's <em>Animals</em>.

Lynda - Chris Landreth Oscar-Winning Animation Director

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Chris Landreth
22 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
An interview with Chris Landreth, a pioneering animator and director of the Oscar-winning animated short <em>Ryan</em>.

Lynda - Lindsey Pollard Supervising Animation Director

دسته بندی: Animation 3D + Animation
توسط: Lindsey Pollard
23 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
In this interview, Lindsey Pollard, animation director for shows such as <em>The Simpsons</em> and <em>Sanjay and Craig</em>, talks about her career and offers advice for aspiring animators.